دانشجویان رشته پرتو پزشکی نگران نباشند
شریعتی نیاسرعنوان کرد
معاون آموزشی وزیر علوم در خصوص حذف رشته کارشناسی پرتو پزشکی دانشگاه آزاد توضیحاتی ارائه داد و اعلام کرد: دانشجویان این رشته نگران نباشند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار