انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر از انحلال طیف علامه تا پاسخ‌ به فتنه‌گران ۸۸
با تشکل‌های دانشجویی-۱
با تاسیس دانشگاه پلی‌تکنیک (دانشگاه امیرکبیر) در سال ۱۳۳۷ و با راه‌اندازی «انجمن اسلامی دانشگاه پلی تکنیک» دانشجویان آن به صف آزادی‌خواهان پیوستند.