حمایت استاندار سمنان از طرح‌ها و برنامه‌های جهاددانشگاهی استان
در بازدید از جهاددانشگاهی سمنان مطرح شد
استاندار سمنان با حضور در سازمان جهاددانشگاهی استان، بر ضرورت حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های جهاددانشگاهی استان تأکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار