صنعت پروتئین‏‌ها‏‏ی نوترکیب با کمک بخش خصوصی توسعه می‌یابد
قانعی:
دبیر ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی گفت: صنعت پروتئین‌های نوترکیب کشور نیازمند توجه بیشتری است و به یک نقشه راه جامع نیاز دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار