ساخت هواپیما‌های کوچک از راه‌های رونق بخش هوایی کشور است
منطقی:
دبیر ستاد توسعه هوایی و هوانوردی معاونت علمی گفت: یکی از راه‌های رونق دادن به صنعت هوایی کشور، توسعه صنعت پرسود تاکسی هوایی و هواپیما‌های کوچک است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار