دانشجویان علوم پزشکی ایران به اردوی راهیان نور می‌روند
۲۶ اسفندماه؛
اردوی راهیان نور به همت بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار