وظیفه عمده دانشگاه فنی و حرفه‌ای برعهده مدرسان حق التدریسی است
صالحی عمران:
رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با اشاره به ساماندهی مدرسان و هیئت‌های علمی گفت: در حال حاضر وظیفه عمده این دانشگاه برعهده مدرسان حق‌التدریسی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار