تعداد قابل توجهی از تخلفات علمی مربوط به حوزه دانشجویی است
سیمایی صراف:
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: تعداد قابل توجهی از تخلقات علمی در حوزه دانشجویی بوده است که آن‌ها به کمیته انضباطی معرفی شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار