مهلت ثبت نام دوره تربیت مدرس «کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» تمدید شد
تا ۲۰ شهریور؛
مهلت ثبت نام دوره تربیت مدرس کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن تا ۲۰ شهریور ماه تمدید شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار