کشور ایران در غرب آسیا بعنوان پل ارتباطی سه قاره محسوب می‌شود
رئیس انجمن لجستیک ایران در دانشگاه خوارزمی:
رئیس انجمن لجستیک ایران درباره اهمیت جایگاه کشور گفت:کشور ایران در غرب آسیا بعنوان پل ارتباطی سه قاره محسوب می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار