مهدی بیات به عنوان مشاور وزیر علوم در امور هیات‌های امنا و ممیزه منصوب شد
با حکم وزیر علوم؛
محمد‌علی زلفی‌گل، وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور حکمی، دکتر مهدی بیات را به عنوان مشاور وزیر علوم در امور هیات‌های امنا و هیات‌های ممیزه منصوب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار