واکنش بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تهران به نشست‌های فرمایشی وزیر آموزش و پرورش
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان تهران نسبت به برگزاری نشست‌های فرمایشی وزیر آموزش و پرورش و عدم گفتگوی صریح و شفاف با نمایندگان دانشجومعلمان و تشکل‌های دانشجویی واکنش نشان داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار