معرفی فرصت‌ها و کاربرد‌های صنعتی فناوری نانو در شهرک صنعتی امیرکبیر
در قالب برنامه «هر هفته، یک شهرک صنعتی»، نشست صنعتی معرفی فرصت‌ها و کاربرد‌های صنعتی فناوری نانو، ۶ بهمن ماه ۱۴۰۰، در شهرک صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار