زیر سایه آرمان‌ها / شماره چهل و پنجم نشریه «خط کش» منتشر شد
نشریات دانشجویی|
شماره چهل و پنجم نشریه «خط کش» به همت بسیج دانشجویی دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی منتشر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار