آسیب‌های نظام تعلیم و تربیت با غیر حضوری بودن دانشگاه‌ها
رئیس نهاد رهبری در دانشگاه‌ها مطرح کرد
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: غیر حضوری بودن مراکز تعلیم و تربیت آسیب‌هایی را به نظام تعلیم و تربیت وارد کرده است که امروزه شاهد آن هستیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار