تنوع بیش از ۵ هزار رشته تحصیلی در دانشگاه‌ها / کمترین تعداد دانشجویان را در مقطع دکتری حرفه‌ای داریم
طاهری‌نیا در نشست خبری مطرح کرد
رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی گفت: بیش از ۵ هزار رشته تحصیلی و ۸ هزار رشته مقطع تحصیلی داریم که بیشترین تنوع آن در رشته‌های مهارتی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار