نتایج «نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر» علوم پزشکی اعلام شد
مدیرکل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت:
مدیرکل امور شاهد و ایثارگر وزارت بهداشت از اعلام نتایج کمیسیون «نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر» دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار