آغاز ورزش‌های همگانی درون استانی به میزبانی استان سیستان و بلوچستان
مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور خبر داد
مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از آغاز ورزش‌های همگانی درون استانی به میزبانی استان سیستان و بلوچستان به صورت پایلوت خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار