جزئیات توسعه «هسته‌های مسئله محور» اعضای هیات علمی اعلام شد
توسط بنیاد ملی نخبگان؛
بنیاد ملی نخبگان شیوه نامه توسعه هسته‌های مسئله محور اعضای هیات علمی (طرح شهید دکتر بهشتی) را اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار