دانشگاه‌ها نقش مهم و موثری در توسعه فناوری‌های چالش‌محور دارند
سرپرست ستاد آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی:
سرپرست ستاد آب، اقلیم و محیط زیست معاونت علمی گفت:دانشگاه‌ها نقش مهم و موثری در توسعه فناوری‌های چالش‌محور دارند که با تکیه بر نیروی جوان دغدغه‌مند و اساتید چالش‎‌ها و مسائل استان خود را شناسایی و حل کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار