جزئیات ثبت‌نام خوابگاه‌های دانشگاه تهران برای نیمسال دوم تحصیلی اعلام شد
اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران، جزئیات ثبت‌نام خوابگاه‌های دانشگاه تهران در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ را اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار