لغو مجوز ۷۰ موسسه غیرانتفاعی طی ۱۵ سال اخیر
رئیس مرکز نظارت، ارزیابی وزارت علوم:
رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم گفت: ۷۰ موسسه غیرانتفاعی طی ۱۵ سال اخیر در روند ارزیابی و نظارت لغو مجوز شده اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار