تاثیر نمرات امتحانات نهایی روی کنکور در برنامه تهران ۲۰ بررسی می‌شود
امتحانات نهایی دانش آموزان و تاثیر آن بر کنکور موضوعی است که -سه شنبه ۹ تیرماه- در برنامه تهران ۲۰ بررسی می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار