انتشار نتایج پژوهش محققان دانشگاه تهران درباره راهکار‌های توسعه گردشگری صنعتی در ایران
پژوهشگران دانشگاه تهران با مطالعه موردی گردشگری صنعتی در استان اصفهان، راهکار‌هایی مدیریتی برای توسعه گردشگری صنعتی پیشنهاد کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار