سامانه درگاه جامع فرهنگی وزارت علوم راه اندازی شد
سامانه درگاه جامع فرهنگی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور به منظور ساماندهی، انسجام بخشی و پایش مستمر فرایند‌های فرهنگی مختلف در سطح دانشگاه‌ها، طراحی و راه‌اندازی شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار