فراخوان جذب استعدادهای‌ برتر در شرکت‌های دانش بنیان تمدید شد
تا ۱۵ مهرماه؛
فراخوان بهره‌مندی از ظرفیت جذب استعدادهای‌برتر در شرکت‌های دانش‌بنیان تا ۱۵ مهرماه تمدید شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار