با هرگونه تخریب محیط زیست، بدون اغماض برخورد می‌کنیم
هشدار رییس کل دادگستری استان کرمان:
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: پاسخ دستگاه قضایی به هرگونه تعرض و تخریب محیط زیست از سوی افراد سودجو قاطع و بدون اغماض خواهد بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار