سمینار آشنایی با منسوجات هوشمند و چشم‌انداز این فناوری
«سمینار آشنایی با منسوجات هوشمند و چشم‌انداز این فناوری» توسط مرکز منسوجات هوشمند و پایدار با همکاری انجمن صنابع نساجی برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار