فردا آخرین مهلت شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری پزشکی
فرصت شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت در پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی فردا ۷ مهرماه ۱۴۰۲ به پایان می رسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار