بازدید علمی از پارک علم و فناوری پردیس
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب هدف از بازدید علمی دانشجویان رشته مهندسی پزشکی از شرکت آریا طب (پارک علم و فناوری پردیس) را کمک به دانشجویان برای بهتر اندیشیدن، پرورش مهارت فکر کردن و تجمع علمی دانشجویی بیان کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار