اعلام میزان جذب هیات علمی علوم پزشکی با طرح سربازی و نخبگان
رییس مرکز جذب و امور اعضای هیات علمی و نخبگان وزارت بهداشت میزان جذب هیات علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی بر اساس طرح سرباز هیات علمی و نخبگان را اعلام کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار