۴۰ دانشگاه علوم پزشکی خوابگاه متاهلی ندارد / به ۹۸ درصد دانشجویان خوابگاه ارائه می‌شود
معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی با استفاده از ظرفیت خوابگاه‌های مشارکتی و استیجاری به ۹۸ درصد دانشجویان متقاضی خوابگاه ارائه کرده‌اند.  
ارسال نظرات
آخرین اخبار