لزوم حرکت محققان علم ریاضیات به سمت مدل‌های محاسباتی
رییس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی مطرح کرد؛
رییس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی حرکت محققان علم ریاضیات به سمت مدل‌های محاسباتی را ضروری دانست و گفت: ریاضیات در دوره معاصر با مدل‌های محاسباتی پیوند خورده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار