کلید پیروزی ایران اسلام و پشتوانه مردمی است
استاندار گلستان:
استاندار گلستان گفت: کلید فتح و پیروزی ایران در رفع مشکلات و دفع توطئه‌های دشمنان دو محور اسلام ناب محمدی و پشتوانه مردمی است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار