رسانه‌های مربوط به گروه منحط سیاسی دوم خرداد سر سوزنی پایبندی به استقلال کشور ندارند
صفارهرندی در طرح ولایت قزوین:
وزیر ارشاد دولت نهم گفت: برخی از جریانات سیاسی داخل کشور، سر سوزنی پایبندی به استقلال کشور ندارند؛ رسانه های مربوط به گروه منحط سیاسی دوم خرداد و طیف غالب اصلاح طلبان از این دسته اند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار