بازگشایی سفارت انگلیس از بدبینی تاریخی تا تعامل سازنده
باشگاه دانشجویان/
انگلیسی‌ها دریافته‌اند که باید با قدرت مهم خاورمیانه یعنی ایران با زبان دیپلماسی و تعامل سازنده وارد شوند، پذیرش این حقیقت مرهون توان دیپلماسی جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار