به راستی این اساتید دانشگاه به کجا می روند؟
باشگاه دانشجویان/
طنز تلخ نامه آن جاست که در بند های پایانی نامه از مردم متدین ایران اسلامی خواسته اند که در تجمعات و عبادات جمعی شعار استکبار ستیزانه سر ندهند...
ارسال نظرات
آخرین اخبار