عمل خط به خط به نامه رهبرانقلاب راه‌های نفوذ را خنثی می‌کند
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند:
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه بیرجند تاکید کرد: مسئولان برای دوری از گرفتاری در دسیسه‌های دشمنان اسلام و مقابله با هرگونه آسیب به جمهوری اسلامی خط به خط این شروط عمل کرده تا هرگونه نقشه نفوذ دشمنان خنثی شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار