نظر جالب جلیلی درباره بیانیه‌های سران فتنه +فیلم
سعید جلیلی در سخنرانی روز گذشته خود در دانشگاه زنجان، نظرات جالبی درباره بیانیه‌های سران فتنه داشت و دفاع قاطع وی از ولایت فقیه با تشویق‌های دانشجویان همراه شد.