اعتراض دانشجویان آزاد ملایر در خصوص دخالت‌های افراد غیر مرتبط در عزل و نصب‌های دانشگاه‌های استان
جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ملایر در راستای دخالت‌های افراد غیر مرتبط در عزل و نصب‌های دانشگاه‌های شهرستان بیانیه صادر کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار