اعتراض نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه پیام‌نور بجنورد به رئیس دانشگاه + فیلم
پیش از شروع سخنرانی استاد رائفی‌پور در دانشگاه پیام‌نور بجنورد، نماینده بسیج دانشجویی این دانشگاه در سخنانی ضمن اعتراض به حاشیه‌های برگزاری همایش استارتاپ، مسبب اصلی این حواشی را رئیس دانشگاه معرفی کرد.