حضور ۱۴۰۰ دانشجوی علوم پزشکی در مرحله نهایی جشنواره فرهنگی
مدیر کل فرهنگی وزارت بهداشت عنوان کرد
دبیر هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت با اشاره به ویژگی های جشنواره هشتم، گفت: در مرحله نهایی این جشنواره میزبان بیش از هزار و ۴۰۰ دانشجو هستیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار