دولت بازگشت‌ دانشجویان خارج از کشور و به کارگیری آنان در مراکز علمی را تسهیل کند
نامه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا به روحانی:
اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا طی نامه‌ای به روحانی، خواستار تسهیل و تشویق برای بازگشت‌ دانشجویان خارج از کشور به ایران و به کارگیری آنان در مراکز علمی کشور شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار