بازرسان سازمان ملل جاسوس هستند/ امریکا سال گذشته ۷ گسل را در کشورمان فعال کرد
حسن عباسی:
رئیس اندیشکده یقین با بیان اینکه ۱۳۰ جاسوس سازمان ملل آمده‌اند و بر بساط هسته‌ای کشورمان مستقر شده‌اند افزود: این ۱۳۰ بازرس سازمان ملل جاسوس هستند به عنوان نمونه رئیس هیئت بازرسی قبلی که یک فرد اطلاعاتی بوده در یک ویدئو به تمسخر کشورمان پرداخته است.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار