همایش سراسری انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات در دانشگاه الزهرا برگزار می‌شود
۲۱ آبان ماه؛
نوزدهمین همایش سراسری انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی ۲۱ آبان ماه در دانشگاه الزهرا برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار