فراخوان بیست و ششمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی تا ۳۱ تیرماه تمدید شد
سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی اعلام کرد
بیست و ششمین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی مهلت ارسال آثار تا ۳۱ تیرماه تمدید شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار