عدم ارزیابی کیفیت آثار علمی معضل تقلب را گسترش می‌دهد
جعفری مطرح کرد
دستیار وزیر علوم در حقوق شهروندی گفت: عدم جدیت در ارزیابی کیفیت آثار علمی توسط اساتید راهنما و مشاوران و داوران علمی مقالات، یکی از عمده دلایل گسترش آثار تقلبی در جامعه است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار