آگاهی به دانشجویان درباره آثار حقوقی آیین‌نامه مقابله با تقلب علمی ضروری است
احمدی در گفتگو با دانشجو:
رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور گفت: آگاهی دادن درباره جزئیات آیین‌نامه مقابله با تقلب علمی ضروری است؛ چرا که هنوز همه افراد نسبت به این موضوع و آثار حقوقی آن مطلع نیستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار