توانایی بهره‌گیری فناوری اطلاعات یکی از مهارت‌های اشتغال‌پذیری است / توجه به آموزش مجازی رویکرد جدید دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای
صالحی عمران در گفتگو با دانشجو:
رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای توجه به آموزش مجازی را رویکرد جدید آموزشی این دانشگاه دانست و گفت: یکی از مهارت‌های اشتغال‌پذیری به کارگیری توانایی فناوری اطلاعات است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار