نیلی: اساتید دانشگاه تهران ۲ سال بعد از جذب باید قرارداد پژوهش کاربردی داشته باشند / جذب پژوهشگر و ایجاد رشته‌های دووجهی برای اولین بار
پرونده ویژه| هیئت علمی‌های خاموش- ۱۲
رئیس دانشگاه تهران گفت: پرونده اعضای هیئت علمی دو سال بعد از جذب آن‌ها بازنگری می‌شود، چون باید حتما در این مدت یک قرارداد پژوهش کاربردی داشته باشند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار